Tỷ giá: 1¥ = 3,650

Giờ hoạt động: 8:30 - 17:30

Email: taobaohalong@gmail.com