Tỷ giá: 1¥ = 3,600

Giờ hoạt động: 8:30 - 17:30

Email: taobaohalong@gmail.com

Quy định tính phí với mặt hàng cồng kềnh

QUY ĐỊNH TÍNH PHÍ VỚI MẶT HÀNG CỒNG KỀNH


Để giúp Quý khách hàng dự tính được mức chi phí đối với đối với các kiện hàng, TBHL thông báo về cách tính cân nặng của kiện hàng như sau:
- Cân nặng: Là cân nặng thực tế của kiện hàng.
- Thể tích: Là mức áp dụng với các kiện hàng nhẹ cồng kềnh, tính theo m3.
Theo đó phí vận chuyển được tính theo nguyên tắc sau:

Lưu ý·: KG/M3 > 200 tính cân , KG/M3 < 200 tính khối .·
Cước cân nặng (tịnh) > Cước tính theo thể tích = cước Cân nặng (tịnh)
Cước cân nặng (tịnh) < Cước tính theo thể tích = Cước tính theo thể tích(m3)
Khách hàng có thể cân, đo lại kích thước kiện hàng và thực hiện tính theo công thức trên, gửi hình ảnh xác thực cân nặng, kích thước của kiện hàng để xác minh thông tin tính phí của TAOBAO HẠ LONG
trong trường hợp thấy chi phí của chúng tôi không đúng (nếu cần).